Výuka anglického jazyka

Obsah lekcí sahá od anglických konverzací až po intenzivní přípravu na významné obchodní prezentace a konference, od hovorové angličtiny až po formální písemný projev pro pracovní sféru, od základů anglického jazyka až po přípravu k mezinárodním zkouškám jako TOEIC, IELTS a TOEFL.

Výuka se zaměřuje na zlepšování vyjadřovacích schopností studentů v anglickém jazyce a na celkové zdokonalení jejich komunikačních dovedností. V lekcích jsou kombinovány různé přístupy k výuce, od nezbytných základů gramatiky a slovní zásoby, přes práci s textem, až po konverzaci na zvolená témata. Důraze je kladen na interakci mezi studenty a učitelem a na vzájemnou komunikaci.Více