Prezentace

Vysoce kvalitní prezentační dovednosti jsou v dnešní době pro praxi nezbytné. Studenti se učí více než jen angličtinu pro prezentace. Pozornost je věnována struktuře, logice a argumentaci, a to s důrazem na správné podání sdělení. Při individuální i skupinové výuce využívám bohatých zkušeností s přípravou studentů na významné obchodní prezentace a konference v České republice i v zahraničí. Více