Efektivní psaní

Efektivní psaní je důležitou součástí osobního i profesního života každého z nás. Základní pravidla písemného projevu, stejně jako jeho struktura, styl a řečnické umění se studují jak individuálně, tak i na seminářích. Zvláštní pozornost je věnována problémovým oblastem, které jsou pro české (a obecně slovanské) autory anglických textů typické. Studenti se učí vlastním psaním a úpravou textů, které jsou zvoleny podle potřeb a požadavků studenta či skupiny. Více