Co je PRIORITY

Priority tvoří malá skupina učitelů, kteří byli pečlivě vybráni na základě jejich schopností a zkušeností s výukou a s ohledem na jejich osobnostní charakteristiky a míru kreativity.