Můj příběh

Pocházím z Kanady, z malého města u východní části jezera Ontario. Moji předkové patřili mezi první osadníky a farmáře, dělníky a obchodníky, kteří vybudovali naši zemi. Láska ke knihám a psaní mě přivedla ke studiu humanitních oborů: získal jsem titul bakalář umění s hlavní specializací Historie a vedlejší specializací Divadelní věda, a titul magistr umění v oboru Historie se zaměřením na dějiny a kulturu východní Evropy a s důrazem na ideové základy nacionalismu.

Po ukončení studia jsem díky stipendiu od Univerzity Toronto a Ministerstva zahraničních věcí Kanady mohl žít a pracovat v Kyrgyzstánu a v České republice. Naučil jsem se česky, získal trvalý pobyt a v roce 2002 jsem v Praze začal učit angličtinu a překládat.
Ve svém přístupu k jazykové výuce čerpám ze své předchozí praxe v Kanadě, kde jsem působil jako učitel na střední škole a ve státních nápravných zařízeních, a z dalších zkušeností s formálním i neformálním jazykovým vzděláváním. V oblasti překladů, editování a korektur využívám bohatých zkušeností s akademickými, obchodními, propagačními a marketingovými texty, stejně jako s tvůrčím psaním.

Jsem hrdý, že mezi mé studenty patří řada významných osobností českého byznysu. Velmi mě těší, že mé služby jsou široce doporučovány. Jsem přesvědčen, že při spolupráci se mnou poznáte proč.